Kamerverhuur pakket

Referentie : PA 14

 31,00 ex. btw

Pakket voor kamerverhuur: bepaalde en onbepaalde tijd. Aantal documenten: 2

Meer informatie

Pakket met twee voorbeeldcontracten voor kamerverhuur: onbepaalde tijd en bepaalde tijd.

Bij een verhuur voor onbepaalde tijd willen verhuurders graag de zekerheid dat de kamer voor tenminste een jaar wordt gehuurd, terwijl de huurder de zekerheid wil dat de huur na een jaar niet tegen zijn wil kan worden beëindigd (huurbescherming). Per 1 juli 2016 is de wetgeving aangepast, waardoor er onduidelijkheid is ontstaan of het nog wel mogelijk is om contracten met een minimale duur te sluiten, zonder dat de huurder tussentijds kon opzeggen. De algemene opvatting is dat de bestaande praktijk kan worden voortgezet, maar dat in de huurovereenkomst duidelijker dan voorheen tot uitdrukking moet komen dat het geen huurcontract voor bepaalde tijd betreft en dat aan huurder van meet af aan huurbescherming toekomt indien een minimale huur wordt beoogd. Hiermee is in deze modellen uiteraard rekening gehouden.

Kamerverhuur is over het algemeen onzelfstandige woonruimte en dus per definitie niet geliberaliseerde huur. De huurprijs valt onder het puntenstelsel van de Huurprijzenwet.

Per 1 juli 2016 is de wetgeving aangepast, waardoor er meer mogelijkheden zijn om een kamer voor bepaalde tijd te verhuren. Dit is met name geschikt voor verhuurders die de zekerheid willen dat de huur na de overeengekomen bepaalde tijd automatisch zal eindigen, zonder dat nog opzegging nodig is. Hiermee is in het model uiteraard rekening gehouden.

De nieuwe wetgeving voorziet er in dat onzelfstandige woonruimte voor een bepaalde periode van maximaal 5 jaar kan worden verhuurd. Tegen het einde van deze periode eindigt de huur van rechtswege en de verhuurder hoeft niet op te zeggen. De huurder heeft geen huurbescherming, maar kan tussentijds wel zelf opzeggen. Maar let op: verhuurder moet de einddatum maximaal 3 en minimaal 1 maand van te voren schriftelijk mededelen aan huurder. Indien de verhuurder dit niet doet, dan loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door en krijgt de huurder alsnog huurbescherming.