Overname geldlening

Referentie : FZ 22

 15,00 ex. btw

Dit is een voorbeeldakte voor de overname van een geldlening. De lenende partij draagt zijn rechtspositie ten opzichte van de uitlenende partij in de geldleenovereenkomst over aan een derde partij. De overname van een geldlening is een vorm van contractovername. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Overname geldlening

Dit is een voorbeeldakte voor de overname van een lening. Bij de overname van een geldlening treedt de overnemer in de plaats van de partij die een geldbedrag heeft geleend, of heeft uitgeleend van de wederpartij. Daardoor is, vanzelfsprekend, ook instemming van de wederpartij vereist.

De wet

Contractovername is geregeld in artikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek. Overname van een geldlening is een vorm van contractovername. In dit wetsartikel staat dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij kan overdragen aan een derde, en dat daarvoor “een tussen haar en de derde opgemaakte akte” is vereist. Dit voorbeeldcontract is die akte. Deze akte is een drie-partijenovereenkomst, namelijk de overdragende contractspartij, de oorspronkelijke wederpartij, en de overnemende derde. Formeel hoeft de wederpartij geen partij te zijn bij deze akte. Medewerking is voldoende, dit kan ook blijken uit een e-mail of apart schrijven. Voor de zekerheid is het beter om de wederpartij mee te laten tekenen.

Finale kwijting

Let op: dit voorbeeld voor overname van een geldlening bevat onder andere de finale kwijting per overnamedatum. Als er nog vorderingen tussen de oude contractspartijen zijn die betrekking hebben op de periode tot de overnamedatum, bijvoorbeeld uit rente, komen zij door de kwijting te vervallen. Als dit niet de bedoeling is, moeten deze vorderingen expliciet worden uitgesloten van de finale kwijting.

Onderdelen overname geldlening

Verder bevat dit voorbeeld de volgende onderdelen:

Overnamedatum, bedrag van de geldlening per de overnamedatum, toepasselijk recht en forumkeuze.

Contractovername algemeen

Voor een algemeen voorbeeldcontract voor contractovername klikt u hier.