Privacy Statement AVG

Referentie : ICT 03

Dit is een algemeen model dat geschikt is om te gebruiken als Privacy Statement (privacyverklaring) voor een website. Aantal pagina’s: 5.

Meer informatie

Dit Privacy Statement voorbeeld is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om klanten van winkels, bezoekers van websites of gebruikers van apps te informeren als er via een bestelformulier, website, webwinkel of een app persoonsgegevens worden verzameld. In deze uitgebreide Privacy statement voorbeeld wordt ook aandacht geschonken aan het gebruik van cookies en Google Analytics.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Wanneer is een Privacy Statement verplicht?

Als u offline of online via een website of app persoonsgegevens verzamelt, bijvoorbeeld via een contactformulier, bestelformulier, bel-me-terug formulier of inschrijfformulier dan bent verplicht om een privacyverklaring te gebruiken zodat uw klanten of bezoekers van uw website op de hoogte zijn van de wijze waarop u omgaat met persoonsgegevens. Ook als bezoekers zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief moet er op de website of in de app een privacyverklaring staan. Een webwinkel is altijd verplicht om een privacyverklaring te publiceren, want deze verzamelt altijd persoonsgegevens op het moment dat een klant een bestelling plaatst.

Wat staat er in het Privacy Statement voorbeeld?

In een Privacy Statement worden in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

  • Bedrijfsgegevens van het bedrijf dat de gegevens verwerkt;
  • Een specificatie van de gegevens die verzameld worden;
  • Het doel van de verwerking van de gegevens;
  • Of de gegevens wel of niet met derden worden gedeeld;
  • Of de gegevens voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt;
  • Of gebruikt wordt gemaakt van cookies;
  • De wijze waarop een klant of gebruiker haar/zijn gegeven kan opvragen en kan wijzigen.

In deze webshop vindt u ook een voorbeeld Privacy Statement Zorg en een Privacy Statement Kinderopvang model