Zorgovereenkomst Particuliere Thuiszorg

Referentie : ZO 07

 21,00 ex. btw

Dit model is geschikt voor een zorginstelling of ZZP-er die thuiszorg verleent aan particulieren, welke zorg niet wordt vergoed door de gemeente of de zorgverzekeraar. De zorgvrager betaalt de zorg uit eigen middelen direct aan de zorgverlener. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

Het model Zorgovereenkomst Particuliere Thuiszorg is bedoeld voor thuiszorg die niet voor een gemeente of zorgverzekeraar in aanmerking komt. Thuiszorg komt vaak voor vergoeding in aanmerking op basis van de WMO, de WLZ of een andere wettelijke regeling.

Maar niet iedere zorgvrager kan een beroep doen op een bijdrage of vergoeding van de gemeente of zorgverzekeraar. De zorgvrager heeft een indicatie of beschikking nodig, waaruit de omvang van de benodigde zorg blijkt. Als er geen indicatie of beschikking is, dan zal er ook geen vergoeding plaatsvinden vanuit een gemeente of zorgverzekeraar.

Daarnaast komt het ook voor dat een zorgvrager wel in aanmerking zou kunnen komen voor een indicatie, maar hij of zij kiest er bewust voor om de zorgverlener zelf uit te kiezen en de kosten voor zijn of haar eigen rekening te nemen.

Zorgovereenkomst Particuliere Thuiszorg: voorwaarden

In dit voorbeeldcontract Zorgovereenkomst Particuliere Thuiszorg staan alle belangrijke voorwaarden vermeld die spelen bij thuiszorg tegen betaling. De zorginhoudelijke afspraken staan meestal in het Zorgleefplan, dat is een bijlage bij deze overeenkomst. De zorginstelling is uiteraard verplicht om kwalitatief goede zorg verlenen. Zij moet zorgverleners inzetten die over de juiste kwalificaties beschikken.

Vergoeding en betaaltermijnen

Omdat sprake is van zorg tegen betaling, moeten er uiteraard afspraken gemaakt worden over hoogte van de vergoeding en de betaaltermijnen. Net als bij zorg in natura kan een zorgvrager een klacht indienen bij de zorginstelling over de zorgvrager. In dit model is voorts rekening gehouden met een protocol voor beëindiging van de zorg wegens gewichtige redenen.

Wettelijke regels in Zorgovereenkomst Particuliere Thuiszorg

Naast de afspraken die zijn opgenomen in de Zorgovereenkomst Particuliere Thuiszorg kunnen er diverse wettelijke regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin staan met name voorschriften over de kwaliteit van de zorg, de verantwoording en geheimhouding. Het is van groot belang dat partijen van deze wettelijke regels kennis nemen. De verhouding tussen zorgvrager en zorgverlener wordt  op dit terrein nadrukkelijk niet alleen bepaald door de inhoud van de Zorgovereenkomst.

ZZP-ers die zorg verlenen aan particuliere zorgvragers kunnen dit model Zorgovereenkomst Particuliere Thuiszorg met enkele aanpassingen ook gebruiken.