Freelance Agreement

Referentie : ZZP 04

 21,00 ex. btw

De Freelance Agreement is een uitgebreid Engelstalig ZZP-contract, waarop Nederlands recht van toepassing is. Aantal pagina’s: 9

Meer informatie

De Freelance Agreement (of Self-Employment Agreement) is een overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht. Het kan gebruikt worden voor de Engelstalige ZZP-er die binnen Nederland werkzaam wil zijn, buiten een dienstbetrekking.

Freelance Agreement: overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere partij (opdrachtgever). De opdracht bestaat uit het verrichten van werkzaamheden die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

Een voorbeeld van een overeenkomst tot opdracht is overeenkomst die een consultant, accountant of ICT-specialist met zijn klanten aangaat. De tegenprestatie van het uitvoeren van de opdracht is loon (niet zijnde loon in de fiscale zin van het woord). Deze overeenkomst lijkt soms erg op een arbeidsovereenkomst, maar is niet helemaal hetzelfde. De overeenkomst van opdracht onderscheid zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van de gezagsverhouding. In dit model worden de afspraken die u daarover maakt schriftelijk vastgelegd.

Als er in de praktijk toch sprake is van ondergeschiktheid, dan lopen opdrachtgever en opdrachtnemer het risico dat de overeenkomst met terugwerkende kracht wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Dit betekent onder meer dat er alsnog loonbelasting wordt geheven. Bij het opstellen van dit model is zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen van de Belastingdienst, maar gebruik van dit model is geen garantie dat geen sprake kan zijn van een dienstbetrekking.