Geldleningsovereenkomst met zakelijke borgtocht

Referentie : FZ 12

 21,00 ex. btw

Dit is een geldleningsovereenkomst gecombineerd met een zakelijke borgtocht. Bij een borgtocht van een geldlening krijgt de uitlener persoonlijke zekerheid voor het terugbetalen van de geldlening. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

In dit model geldleningsovereenkomst met zakelijke borgtocht wordt een standaard geldleningsovereenkomst gecombineerd met een zakelijke borgtocht.  Een zakelijk borg kan een onderneming zijn.

Gegevens in geldleningsovereenkomst met zakelijke borgtocht

In de geldleningsovereenkomst met zakelijke borgtocht is vastgelegd wat de bestemming van de geldlening is, de duur en aflossing, opzegging en opeisbaarheid. Het voorbeeldcontract heeft diverse keuzemogelijkheden. Zo kunt u de geldleningsovereenkomst met zakelijke borgtocht gemakkelijk aanpassen aan uw wensen en uw specifieke situatie. U zet in ieder geval deze onderwerpen in de leningsovereenkomst:

  • naam en adresgegevens van de uitlener, lener en borg
  • het bedrag dat wordt uitgeleend
  • de looptijd van de lening en de manier van terugbetalen
  • de hoogte van de rente met vermelding of de rente per maand, per jaar en vooraf of achteraf is verschuldigd
  • de gevolgen voor als de lener niet aan zijn verplichtingen voldoet
  • hoogte van het bedrag waarvoor de borg aansprakelijk is
  • wanneer de borg kan worden aangesproken

Wat is een borgtocht?

De borgtocht is een overeenkomst waarbij de ene partij (de borg) zich tegenover de andere partij (de schuldeiser) verplicht tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen. De reden dat een borgtocht wordt opgenomen kan bijvoorbeeld zijn dat een uitlener alleen bereid geld te lenen indien iemand borg voor hem of haar staat.

De borgtocht die in dit voorbeeldcontract is opgenomen is een zakelijke borgtocht: alle andere gevallen dan een particuliere borgtocht zijn zakelijke borgtochten. Wanneer een borgtocht wordt gesteld door een vennootschap is per definitie sprake van een zakelijke borgtocht. Maar ook een natuurlijk persoon kan een zakelijke borgtocht zijn. Dit laatste is het geval indien de natuurlijk persoon handelt in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf of ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van het bedrijf waarvan hij bestuurder is of alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van aandelen heeft.