Rekening-courant overeenkomst Intercompany Engelstalig

Referentie : FZ 09

Dit is een Engelstalig model voor het regelen van een rekening-courant verhouding binnen een concern (intercompany). Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

Dit voorbeeld van een Rekening-courant overeenkomst Intercompany Engelstalig is geschikt voor het regelen van de (internationale) financiële relatie tussen groepsmaatschappijen. Bijvoorbeeld tussen een moedermaatschappij en een dochtermaatschappij.

Rekening courant tussen moeder- en dochtermaatschappij

Het komt regelmatig voor dat de moedermaatschappij een lening verstrekt aan de dochter(s). Bovendien betaalt de moedermaatschappij vaak algemene kosten ten behoeve van de hele groep, zoals IT-kosten, kosten van administratie of huisvestingskosten. De moedermaatschappij wil deze kosten omslaan over de groepsmaatschappijen. Het is gebruikelijk dat de moedermaatschappij deze kosten voorschiet en dit vervolgens in rekening-courant boekt ten laste van de betreffende groepsmaatschappij.

Uiteraard is het belangrijk dat de dochtermaatschappij op enig moment de rekening-courantschuld inlost. Dit gebeurt in de praktijk meestal door verrekening van deze schuld met dividenduitkering. De dochtermaatschappij moet de winst uitkeren aan de moeder, maar dit wordt in de praktijk ook afgboekt op de rekening-courant.

Rekening-courant overeenkomst Intercompany Engelstalig: voorwaarden

De rekening-courant overeenkomst Intercompany Engelstalig bevat onder meer bepalingen over de maximale limiet, looptijd en beëindiging. Optioneel kan een rentevergoeding worden opgenomen, maar dit is niet standaard. Of er is afgesproken dat tot een bepaalde limiet geen rente verschuldigd is, maar boven die limiet wel.

In onze webshop vindt u ook een Nederlandstalige rekening-courantovereenkomst die gesloten wordt tussen de werkmaatschappij en de holding. Ook hebben we een Nederlandstalige rekening-courantovereenkomst specifiek bedoeld voor de DGA die een rekening-courantverhouding heeft met zijn eigen B.V.