Geldleningsovereenkomst met particuliere borgtocht

Referentie : FZ 11

 19,00 ex. btw

Dit is een geldleningsovereenkomst gecombineerd met een particuliere borgtocht. Een borgtocht geeft meer zekerheid aan de uitlener voor het terugbetalen van de geldlening.  Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

In dit model geldleningsovereenkomst met particuliere borgtocht wordt een standaard geldleningsovereenkomst gecombineerd met een particuliere borgtocht. Een borgtocht geeft aan de uitlener meer zekerheid dat de geldlening daadwerkelijk wordt terug betaald.

Gegevens

In de geldleningsovereenkomst met particuliere borgtocht is vastgelegd wat de bestemming van de geldlening is, de duur en aflossing, opzegging en opeisbaarheid. Het voorbeeldcontract heeft diverse keuzemogelijkheden. Zo kunt u de geldleningsovereenkomst met particuliere borgtocht gemakkelijk aanpassen aan uw wensen en uw specifieke situatie. U zet in ieder geval deze onderwerpen in de leningsovereenkomst:

  • naam en adresgegevens van de uitlener
  • naam en adresgegevens van de lener
  • het bedrag dat wordt uitgeleend
  • de looptijd van de lening en de manier van terugbetalen
  • de hoogte van de rente met vermelding of de rente per maand, per jaar en vooraf of achteraf is verschuldigd
  • de gevolgen voor als de lener niet aan zijn verplichtingen voldoet
  • hoogte van het bedrag waarvoor de borg aansprakelijk is
  • wanneer de borg kan worden aangesproken

Particuliere borgtocht

De borgtocht is een overeenkomst waarbij de ene partij (de borg) zich tegenover de andere partij (de schuldeiser) verplicht tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen. De reden dat een borgtocht wordt opgenomen kan bijvoorbeeld zijn dat een uitlener alleen bereid geld te lenen indien iemand borg voor hem of haar staat.

De borgtocht die in dit voorbeeldcontract is opgenomen is een particuliere borgtocht: een borgtocht die is aangegaan door een natuurlijk persoon die noch handelde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, noch ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van het bedrijf van een NV of een BV waarvan hij bestuurder is en alleen of met zijn mede-bestuurders de meerderheid van aandelen heeft.  Een particuliere borg geniet op grond van de wet bescherming. Een voorbeeld daarvan is dat de particuliere borg in beginsel slechts bewezen kan worden door een hem ondertekend geschrift. In dit model is rekening gehouden met deze wettelijke vereisten.

Voorbeeld

Indien bijvoorbeeld geld wordt uitgeleend aan een BV, kan de uitlener daaraan de voorwaarde verbinden dat een derde (bijvoorbeeld een familielid van de DGA van de BV) borg staat. Het gevolg is dat indien de lener de lening niet terugbetaalt, de uitlener dit familielid in privé kan aanspreken om de lening terug te betalen. Dit geeft de uitlener meer zekerheid dat de lening wordt terugbetaald.