Overeenkomst Opdracht IT consultancy

Referentie : ZZP 02

 21,00 ex. btw

Dit model is geschikt voor een bedrijf dat een IT-consultant (ZZP’er) wil inschakelen voor IT-consultancy-werkzaamheden. Aantal pagina’s: 6.

Meer informatie

Dit is een Overeenkomst opdracht IT consultancy. Opdrachtgever kan een IT-bedrijf zijn dat software ontwikkelt en via licenties aan haar klanten verkoopt, een IT-consultancy bedrijf of een geheel ander bedrijf dat behoefte heeft aan een consultant. De opdrachtnemer is een IT-consultant met gespecialiseerde kennis op het gebied van IT-consultancy. Uitgangspunt is dat de consultant (ZZP’er) zijn werkzaamheden buiten dienstbetrekking (er is dus geen arbeidsovereenkomst) verricht.

Toepassing overeenkomst van opdracht IT consultancy

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere partij (opdrachtgever). De opdracht bestaat uit het verrichten van werkzaamheden die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

Verschil overeenkomst van opdracht en arbeidsovereenkomst

Een voorbeeld van een overeenkomst tot opdracht is overeenkomst die een consultant, accountant of ICT-specialist met zijn klanten aangaat. De tegenprestatie van het uitvoeren van de opdracht is loon (niet zijnde loon in de fiscale zin van het woord). Deze overeenkomst lijkt soms erg op een arbeidsovereenkomst, maar is niet helemaal hetzelfde. De overeenkomst van opdracht onderscheid zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van de gezagsverhouding. In dit model worden de afspraken die u daarover maakt schriftelijk vastgelegd.

Als er in de praktijk toch sprake is van ondergeschiktheid, dan lopen opdrachtgever en opdrachtnemer het risico dat de overeenkomst met terugwerkende kracht wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat er alsnog loonbelasting wordt geheven.