Overname Webshop met personeel

Referentie : OV 03

 23,00 ex. btw

Dit model is geschikt voor de koop-verkoop van een grotere webshop, waarbij ook personeel werkzaam is, dat ook moet worden overgenomen op grond van de Wet Overgang Onderneming. Met name voor de overname van personeel zijn aanvullende bepalingen noodzakelijk. Aantal pagina’s: 9

Meer informatie

Overname Webshop: voorwaarden

Dit voorbeeldcontract Overname Webshop met personeel gaat uit van een activa passiva transactie en bevat alle bepalingen die van belang kunnen zijn bij de koop-verkoop van een grotere webwinkel, waarbij ook sprake is van personeel. Alle specifieke zaken die spelen bij de overname van een webshop komen in dit voorbeeldcontract aan de orde, zoals het hostingcontract, de domeinnaam, de voorraden en inventaris. Vanaf de verkoopdatum wordt de webshop voortgezet voor rekening en risico van de koper.

In dit modelcontract kan een keuze worden gemaakt ten aanzien van de debiteuren: deze blijven achter bij verkoper of worden ook overgedragen aan koper. Ook wordt in dit voorbeeldcontract Overname Webshop rekening gehouden met eventuele vooruit gefactureerde omzet en vooruit betaalde kosten (overlopende posten).  Algemene zaken, die bij iedere overname van belang zijn, worden eveneens geregeld in het modelcontract: een non-concurrentiebeding na overname, garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid.

Overname Webshop met personeel: wet overgang onderneming

Bij een activa passiva transactie moet verder rekening worden gehouden met de Wet Overgang Onderneming. Op grond van deze wet gaat komt het personeel automatisch in dienst  van de koper, als sprake is van de overgang van een onderneming. Hiervan kan al snel sprake zijn, ook als slechts zeer weinig activa wordt overgenomen. Contractueel kun je toepasselijkheid van deze wet niet uitsluiten,  wel is het mogelijk om de gevolgen te regelen door bijvoorbeeld in het contract op te nemen dat alle loonkosten, inclusief eventuele achterstallige betalingen, tot datum levering voor rekening van verkoper zijn.

Voor de overname van een eenvoudige webshop (zonder personeel) is in deze webshop ook een voorbeeldcontract Overname Webshop zonder personeel beschikbaar.