Aanpassing 14-dagen brief

7 juni 2017 Door: Lucas van Gilst

Wij hebben in onze webshop een model van een 14-dagen brief (aanmaning). Dit model hebben wij onlangs aangepast als gevolg van een recente uitspraak van de Hoge Raad over de 14-dagentermijn. De Hoge Raad heeft in deze uitspraak uitgemaakt dat de betalingstermijn van 14 dagen pas ingaat op de dag nadat de 14-dagen brief bij de debiteur is bezorgd. Pas na deze 14-dagentermijn mag de vordering met incassokosten worden verhoogd. Daarmee is de aanpassing 14-dagen brief weer helemaal up-t0-date.

In ons model stond dat de 14-dagentermijn “de dag na dagtekening van de brief” in gaat. We hebben die termijn naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad aangepast in “de dag nadat de brief bij u is bezorgd”. Daarmee voldoet dit model aanpassing 14-dagen brief volledig aan de eisen die de Hoge Raad stelt aan een 14-dagen brief. Ervan uitgaande dat PostNL 1 dag nodig heeft (tenzij de volgende dag een zondag, maandag of officiële feestdag is) voor bezorging, vangt de termijn aan op de tweede dag na dagtekening van de brief. In de praktijk zijn de 14 dagen dus minimaal 16 dagen. U kunt de aangepaste 14-dagen brief hier vinden.