Arbitrageclausule in internationale distributieovereenkomsten

18 januari 2017 Door: Richard Beverwijk

Bij internationale distributieovereenkomsten is het voor de Nederlandse leverancier aan te raden om geschillen te laten beslechten door een arbitrage-instituut, tenminste als de distributeur is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het Verdrag van New York van 1958. Op basis van dit Verdrag kunnen arbitrale vonnissen van het ene land gemakkelijk ten uitvoer worden gelegd in het andere land. Met name indien zaken wordt gedaan buiten de EU is het erg lastig om gewone vonnissen ten uitvoer te leggen. Door voor arbitrage te kiezen kan dit in landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van New York sterk worden verbeterd.

Het is dan wel van belang dat de juiste arbitrageclausule is opgenomen in de distributieovereenkomst. In de Engelstalige Distribution Agreement.