Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

9 april 2020 Door: Lucas van Gilst

Het elektronisch uitwisselen van gegevens van cliënten van zorginstellingen heeft veel voordelen. Informatie kan sneller en gemakkelijker van de ene naar de andere zorgverlener worden gestuurd. Wel is het daarbij van groot belang dat de privacy van de cliënten in acht wordt genomen. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking is speciaal opgesteld om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders ook bij elektronische verwerking van gegevens de privacy van hun cliënten waarborgen. Een deel van de wet is in 2017 al in werking getreden. Het andere deel gaat per 1 juli 2020 in. In dit blog bespreken we de belangrijkste bepalingen.

Bestaande cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Een belangrijk gedeelte van de wet ging in 2017 al in. Dit gedeelte ziet vooral op het vastleggen van de toestemming en op het informeren van de cliënt.

Uitdrukkelijke toestemming

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens eist dat de zorgaanbieder een uitdrukkelijke toestemming aan patiënt vraagt om zijn of haar gegevens elektronisch te verwerken. Dit noemt men ook wel de opt-in vraag. Daartegenover staat het recht van de cliënt om die uitdrukkelijke toestemming wel of niet te geven. Dit houdt ook in dat de cliënt deze toestemming kan aanpassen en intrekken.

Informatieplicht

Om ervoor te zorgen dat de cliënt een weloverwogen keuze maakt vereist de wet dat de zorgaanbieder de cliënt informeert over zijn rechten.

Nieuwe cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Gespecificeerde toestemming

Per 1 juli 2020 komt bovenop de eis van uitdrukkelijke toestemming dat die toestemming gespecificeerd moet kunnen zijn. De cliënt moet kunnen aangeven of hij alle of alleen bepaalde gegevens aan bepaalde zorgaanbieders of categorieën van zorgaanbieders beschikbaar stelt voor elektronische gegevensuitwisseling.

Recht van inzage

Vanaf 1 juli 2020 krijgt de cliënt het recht om kosteloos een elektronische inzage in en een elektronisch afschrift van het dossier of van gegevens uit het dossier te krijgen.

Registratieplicht

Per 1 juli 2020 geldt voor de zorgaanbieder de plicht tot het bijhouden van een registratie van de door cliënten verleende toestemming.

Lees hier ook onze blog over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.