De verschillende definities van de DGA

13 februari 2020 Door: Ruben Groeneveld

U bent directeur van een bv en bezit ook een groot deel van de aandelen. Bent u daardoor aan te merken als directeur-grootaandeelhouder? Het antwoord op die vraag is minder vanzelfsprekend dan u zou denken. Dé DGA bestaat namelijk niet.

De DGA in de wet

De Nederlandse wet kent geen eenduidige definitie van de directeur-grootaandeelhouder. De term wordt gebruikt in de wetten over de inkomstenbelasting, de werknemersverzekeringen en het pensioen. Deze verschillende wetten en regels geven allen een verschillende definitie van de term directeur-grootaandeelhouder. Hieronder wordt per onderwerp weergegeven wanneer iemand aangemerkt wordt als DGA en wat de gevolgen daarvan zijn.

De verschillende definities van de DGA

Fiscaal

Voor de belastingdienst is iemand directeur-grootaandeelhouder wanneer hij werkzaamheden verricht voor een bv waarin hij ook ten minste 5% van de aandelen bezit. Dit heet het aanmerkelijk belang. In de praktijk gaat het dan vaak om de directeur-grootaandeelhouder, maar dit hoeft niet. Wel is het gebruikelijk dat het gaat om iemand met een hoge functie binnen de onderneming.

Een DGA kan dividenden laten uitkeren en ook geld lenen van de bv. Fiscaal kan dit aantrekkelijker zijn dan een hoger loon. Om te voorkomen dat de DGA ontsnapt aan de progressieve belasting uit Box 1 is er een gebruikelijkloonregeling ingesteld waarover loonbelasting moet worden betaald. De gedachte daarachter is dat de DGA zichzelf anders een laag salaris zal toekennen, en de rest als winst in de onderneming oppot.

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat de DGA verplicht is zichzelf een minimumsalaris toe te kennen. Dit loon is minimaal 45.000 euro. Als het gebruikelijke loon hoger is, wordt het als volgt bepaald: ofwel 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbaar bedrijf, ofwel het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap.

Wanneer het normale loon lager ligt, bijvoorbeeld bij een start-up, kan de regeling voor maximaal 3 jaar versoepeld worden toegepast. Zie voor de voorwaarden de site van de Belastingdienst. De hoogte van het loon van een DGA verschilt dus, vanzelfsprekend, per bedrijf.

Werknemersverzekeringen

Wat betreft de werknemersverzekeringen geldt de Regeling Aanwijzing DGA. Volgens deze regeling is iemand die 50 procent van de stemmen in de algemene vergadering kan uitbrengen, twee derde van de aandelen bezit (familie inbegrepen), of anderszins in staat is zijn eigen ontslag tegen te houden, aan te merken als DGA. Voor hem geldt de verzekeringsplicht niet. Wordt u niet aangemerkt als DGA, dan bent u als werknemer verplicht verzekerd voor de WW, ZW en de WIA.

Pensioen

Voor de Pensioenwet is iemand een DGA als hij 10 procent van de aandelen in de vennootschap heeft waarin hij werkzaam is. In dat geval kan de bv als pensioenverzekeraar van de DGA optreden.

Klik hier voor al onze producten op het gebied van de DGA en de aandeelhouders.