Digitaal procederen

18 januari 2017 Door: Lucas van Gilst

Met digitaal procederen wil de overheid rechtspraak toegankelijker en begrijpelijker maken voor rechtzoekenden. Over een paar jaar moet iedereen digitaal een rechtszaak kunnen starten. Het procederen zal daarbij in een digitale omgeving plaatsvinden, maar de mondelinge behandeling van een zaak blijft plaatsvinden in de rechtszaal.

Digitaal procederen wordt in de loop van 2017 voor een groot aantal civiele procedures verplicht voor professionals, zoals advocaten, deurwaarders, rechtspersonen en overheden. Particulieren die zelf procederen en zich niet laten bijstaan door een advocaat kunnen kiezen hoe zij een procedure willen voeren: digitaal of schriftelijk. Zzp’ers en informele verenigingen mogen ook kiezen.

Met de invoering van digitaal procederen heeft de wetgever gekozen om in civiele procedures te gaan werken met één uniform inleidend processtuk: de “procesinleiding”. De procesinleiding vervangt de dagvaarding en het verzoekschrift. Wij streven ernaar om een model van een procesinleiding in het voorjaar van 2017 toe te voegen aan onze webshop.