Nieuwe modellen huur woonruimte

13 juli 2017 Door: Richard Beverwijk

Op 20 maart 2017 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw standaardmodel huur woonruimte vastgesteld, met bijbehorende Algemene Bepalingen. Dit met name in verband met de nieuwe regelgeving in het kader van de verbetering van de doorstroming. Een van de belangrijkste vernieuwingen in de wetgeving is dat er nu meer mogelijkheden zijn om een huurovereenkomst voor een korte duur aan te gaan. Tot een periode van maximaal 2 jaar (zelfstandige woonruimte) of 5 jaar (onzelfstandige woonruimte) kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. De overeenkomst voor een bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging door verhuurder nodig is. Wel moet de verhuurder maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand voor het einde aan de huurder schriftelijk mededelen, anders ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat er toch een formele handeling moet worden verricht door de verhuurder om huurdersbescherming te voorkomen.

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan in nieuwe wet door de huurder tussentijds worden opgezegd. In de juridische literatuur is er enige discussie geweest hoe dit zich verhoudt met de gangbare praktijk om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan, met een minimale duur van 12 maanden. Kan de huurder hier ook tussentijds vanaf? Minister Blok heeft hierover een brief opgesteld, waaruit blijkt dat met de nieuwe regelgeving niet wordt beoogd om aan de gangbare praktijk een einde te maken. Met andere woorden, een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimale duur van 12 maanden kan niet eerder dan na afloop van deze 12 maanden door de huurder worden opgezegd. Hier staat tegenover dat deze huurder van meet af aan huurdersbescherming geniet.

Het is de ROZ gelukt om alle varianten die onder de nieuwe regelgeving mogelijk zijn in één model te verenigen: bepaalde tijd, onbepaalde tijd, geliberaliseerd, niet geliberaliseerd, zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte. Daardoor is het een zeer vernuftig model geworden, maar het is niet gemakkelijk om dit standaardmodel met alle daarin verwerkte opties om te zetten in een maatwerkcontract.

Voorbeeldcontract.nl heeft een groot aantal varianten alvast verder uitgewerkt, waardoor meerdere modellen zijn ontstaan, die veel makkelijker te gebruiken zijn. De gebruiker van deze modellen kan een keuze maken voor een bepaalde situatie, bijvoorbeeld huur van geliberaliseerde woonruimte voor onbepaalde tijd, en het bijbehorende model downloaden. In dit model zijn een groot aantal keuzes al gemaakt en er resteert nog slechts een beperkt aantal opties die ingevuld moeten worden.  Al deze modellen sluiten nog steeds aan bij het ROZ-model en verwijzen naar de meest recente versie van de Algemene Bepalingen.

In onze webshop kunt u kiezen uit de volgende varianten: