Akte tot schuldoverneming

Referentie : OV 25

 15,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld akte tot schuldoverneming die gebruikt kan worden voor de overneming van een schuld. Door middel van schuldoverneming neemt de overnemer de schuld van een schuldenaar over. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld akte tot schuldoverneming die gebruikt kan worden voor de overneming van een schuld. Door middel van schuldoverneming neemt de overnemer de schuld van een schuldenaar over. De schuldeiser moet daaraan zijn medewerking verlenen: hij krijgt immers te maken met een andere schuldeiser met wie hij oorspronkelijk niets te maken had. De akte schuldoverneming regelt onder welke voorwaarden de schuldoverneming plaatsvindt. Let op: schuldoverneming is niet hetzelfde als contractovername. Bent u op zoek naar een akte voor contractovername? Klik dan hier. Contractovername wordt gebruikt wanneer een contractpartij zijn rechtspositie ten opzichte van zijn wederpartij volledig aan een derde wil overdragen.

Schuldoverneming kent een eigen wetsartikel en is geregeld in artikel 6:155 van het Burgerlijk Wetboek: ‘Een schuld gaat van de schuldenaar over op een derde, indien deze haar van de schuldenaar overneemt. De schuldoverneming heeft pas werking jegens de schuldeiser, indien deze zijn toestemming geeft nadat partijen hem van de overneming kennis hebben gegeven.’ De voorbeeldakte regelt schriftelijk de kennisgeving en de toestemming van de schuldeiser zodat de schuldoverneming rechtsgeldig kan geschieden.

Onderdelen akte tot schuldoverneming

Dit model bevat de volgende onderdelen:

  • De schuldoverneming zelf
  • De kennisgeving en toestemming van de schuldeiser
  • Het toepasselijke recht en de bevoegde rechter