Obligatielening met achterstelling

Referentie : FZ 30

 27,00 ex. btw

Dit product is te gebruiken bij het uitgeven van obligaties met achterstelling. Aantal pagina’s: 7.

Meer informatie

Dit is een model voor een obligatielening met achterstelling. Een obligatie vertegenwoordigt een deel van een lening en is een financieel instrument dat wordt uitgegeven door een onderneming, bank, overheid, gemeente of stad. Dit model is gemaakt voor het uitgeven van obligaties als onderneming. Vergelijkbaar met andere leningen, betaalt de uitgever van de obligatie de belegger een periodieke rentevergoeding.

Verschil tussen aandeel en obligatie

Hoewel er vele verschillen zijn, ligt het belangrijkste verschil tussen een aandeel en een obligatie in de onderliggende rechten. Een aandeel vertegenwoordigt eigendom en geeft de eigenaar bepaalde rechten en verantwoordelijkheden. Een obligatie daarentegen is een schuldbewijs dat de obligatiehouder (de belegger) en de schuldenaar (de uitgevende onderneming) voor een vastgestelde periode contractueel verbindt. Een obligatiehouder lijkt dus meer op een bank die projecten van een onderneming financiert in ruil voor rente. Deze houder ontvangt regelmatig rentebetalingen en krijgt zijn investering terug op de vervaldatum, ongeacht de situatie. Een aandeelhouder is daarentegen een deel eigenaar van de onderneming en is afhankelijk van de financiële prestaties van de onderneming voor zijn rendement.

Obligatielening met achterstelling

Er wordt normaliter gebruik gemaakt van een obligatie met achterstelling wanneer het bijvoorbeeld gaat om financiering van een bepaald project is, en waarbij een deel wordt gefinancierd door een kredietverstrekker zoals een bank. Er is dan sprake van een gemengde lening. Achterstelling betekent alle vorderingen uit hoofde van die lening (aflossing en rente) achtergesteld bij alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen die de bank (of andere kredietverstrekker) reeds op de vennootschap heeft. Omdat de uitlener hiermee relatief veel risico neemt, spreken partijen dan ook vaak een hoog rentepercentage met elkaar af.

Bepalingen

In de overeenkomst zijn onder meer bepalingen met betrekking tot overdraagbaarheid van de obligaties, opeisbaarheid van de rente en aflossing en opschortende voorwaarden opgenomen.

In onze webshop bieden wij ook een model obligatielening aan die gebruikt kan worden wanneer er geen sprake is van achterstelling van de lening.