Obligatielening

Referentie : FZ 31

 23,00 ex. btw

Dit is een modelcontract obligatielening en is gemaakt voor het uitgeven van obligaties als onderneming. Aantal pagina’s: 6.

Meer informatie

Dit is een model voor een obligatielening. Een obligatie vertegenwoordigt een deel van een lening en is een financieel instrument dat wordt uitgegeven door een onderneming, bank, overheid, gemeente of stad. Dit model is gemaakt voor het uitgeven van obligaties als onderneming. Vergelijkbaar met andere leningen, betaalt de uitgever van de obligatie de belegger een periodieke rentevergoeding.

Verschil tussen aandeel en obligatie

Hoewel er vele verschillen zijn, ligt het belangrijkste verschil tussen een aandeel en een obligatie in de onderliggende rechten. Een aandeel vertegenwoordigt eigendom en geeft de eigenaar bepaalde rechten en verantwoordelijkheden. Een obligatie daarentegen is een schuldbewijs dat de obligatiehouder (de belegger) en de schuldenaar (de uitgevende onderneming) voor een vastgestelde periode contractueel verbindt. Een obligatiehouder lijkt dus meer op een bank die projecten van een onderneming financiert in ruil voor rente. Deze houder ontvangt regelmatig rentebetalingen en krijgt zijn investering terug op de vervaldatum, ongeacht de situatie. Een aandeelhouder is daarentegen een deel eigenaar van de onderneming en is afhankelijk van de financiële prestaties van de onderneming voor zijn rendement.

Bepalingen model obligatielening

In het model obligatielening zijn onder meer bepalingen met betrekking tot overdraagbaarheid van de obligaties, opeisbaarheid van de rente en aflossing en opschortende voorwaarden opgenomen.

In onze webshop bieden wij ook een model obligatielening met achterstelling aan.