Wat is indeplaatsstelling?

8 augustus 2019 Door: Richard Beverwijk

Wanneer u als huurder van een bedrijfsruimte uw bedrijf overdraagt aan een ander, is het van belang dat ook de huurovereenkomst van deze bedrijfsruimte overgaat op uw opvolger. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde indeplaatsstelling. De nieuwe huurder treedt als het ware in uw plaats, en wordt de nieuwe contractspartij van de verhuurder. Dit is een bijzondere vorm van contractsoverneming. De huurovereenkomst wordt door de indeplaatsstelling ongewijzigd voortgezet. Dit betekent ook dat de verhuurder bij de indeplaatsstelling niet zomaar de huur kan verhogen.

Indeplaatsstelling in de wet

In artikel 7:307 van het Burgerlijk Wetboek vind je de wettelijke regeling van de indeplaatsstelling. Uit artikel 7:290 Burgerlijk Wetboek blijkt dat de wettelijke indeplaatsstelling alleen geldt bij huur van een middenstandsbedrijfsruimte, en dus niet voor bijvoorbeeld de huur van een woonhuis. Ook is dit artikel alleen van belang wanneer de verhuurder niet wil meewerken. Het recht op indeplaatsstelling is overigens een dwingend recht. Dit betekent dat dit recht in de huurovereenkomst niet mag worden uitgesloten.

Kort samengevat kan de vertrekkende ondernemer bij de rechter vorderen dat hij gemachtigd wordt om de nieuwe huurder in zijn plaats te stellen. Dit verplicht de verhuurder mee te werken aan de contractsovername. De rechter zal zo’n vordering alleen toewijzen als aan de volgende vereisten is voldaan:

  1. Er is sprake van bedrijfsovername. Dit betekent dat de nieuwe huurder het bedrijf van de vertrekkende huurder voortzet, of op zijn minst een soortgelijke onderneming gaat exploiteren in het pand.
  2. De huurder heeft een zwaarwichtig belang bij de indeplaatsstelling. Zo’n zwaarwichtig belang kan bijvoorbeeld ziekte of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn. Ook het feit dat de onderneming in financieel zwaar weer verkeert, kan in bepaalde gevallen worden aangemerkt als zwaarwichtig belang.
  3. De nieuwe huurder moet voldoende waarborgen bieden voor een volledige nakoming van de overeenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering. Dit komt erop neer dat de nieuwe huurder de huurpenningen moet kunnen betalen.

Indeplaatstellingsovereenkomst

De indeplaatsstelling is een vrij ernstige inbreuk op de contractsvrijheid. Toch is het voor de verhuurder in veel gevallen gunstig om ermee in te stemmen. In de praktijk gebeurt dit vaak ook. Een reden hiervoor is dat de verhuurder door de indeplaatsstelling de zekerheid heeft dat hij zijn huur ontvangt. Een andere reden is dat procederen bij de rechter veel tijd en geld in beslag neemt.

Wanneer de verhuurder akkoord gaat met de indeplaatsstelling, kan deze worden vastgelegd in een indeplaatsstellingsovereenkomst. Het model van zo’n overeenkomst vind je hier. De advocaten van Beverwijk van Gilst Advocaten helpen u graag met het op maat maken hiervan.