Wat moet (en mag) er in de algemene voorwaarden staan?

18 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

Iedere ondernemer heeft er mee te maken: algemene voorwaarden. Goede algemene voorwaarden zijn onmisbaar. Ze zorgen voor bescherming tegen risico’s en een aanzienlijke verkorting van de onderhandelingstijd van contracten. Maar wat moet er allemaal geregeld worden in de algemene voorwaarden? En wat mag er niét in de algemene voorwaarden staan? In dit blog zullen wij ingaan op deze veelgestelde vragen over algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden: algemeen

Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar biedt wel veel voordelen. De algemene voorwaarden bevatten de regels die gelden voor alle overeenkomsten die een ondernemer afsluit, ook wel randvoorwaarden of “kleine lettertjes” genoemd. Ze maken deel uit van de hoofdovereenkomst die met een klant wordt gesloten. In die hoofdovereenkomst worden de kernpunten en de specifieke afspraken vastgelegd. Door gebruik te maken van algemene voorwaarden hoeft over een groot aantal onderwerpen niet per contract weer onderhandeld te worden. Dit scheelt veel tijd. Tevens blijft het hoofdcontract beter leesbaar omdat alleen de kernbedingen opgenomen hoeven te worden. De randzaken zijn namelijk beschreven in de algemene voorwaarden.

Welke onderwerpen staan in de algemene voorwaarden?

Wat er zoal in de algemene voorwaarden opgenomen moet worden verschilt vanzelfsprekend per overeenkomst. Zo staan er in algemene voorwaarden voor bijvoorbeeld zaalverhuur andere bepalingen dan in algemene voorwaarden voor levering en onderhoud van software. Veel voorkomende algemene voorwaarden zijn die voor de levering van goederen en diensten. Hierin staan veelal bepalingen over:

  1. Aansprakelijkheid
  2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  3. Toepasselijk recht en geschillen
  4. Totstandkoming van de overeenkomst
  5. De levering
  6. De betaling
  7. Eigendomsvoorbehoud
  8. Garantie

Wat mag niet in de algemene voorwaarden staan?

Algemene voorwaarden worden vaak niet gelezen. Dit is vooral vaak het geval wanneer er één professionele partij en één consumentenpartij een overeenkomst met elkaar aangaan. Om te voorkomen dat de consument zomaar akkoord gaat met onredelijk bezwarende bedingen, zijn er in de wet twee lijsten opgenomen: de zwarte en de grijze lijst. Wanneer een beding op de zwarte lijst staat is het per definitie onredelijk bezwarend en kan de consument dit beding vernietigen. Wanneer het beding op de grijze lijst staat is er een vermoeden dat het beding onredelijk bezwarend is. De gebruiker van de algemene voorwaarden moet dit vermoeden dan weerleggen. Lukt dat niet, dan kan het beding door de consument worden vernietigd. De zwarte lijst vindt u hier, de grijze hier.