Ontwikkelingen in het recht omtrent tijdelijke huurovereenkomsten

18 maart 2021 Door: Ruben Groeneveld

Tijdelijke huurovereenkomsten zijn al geruime tijd een onderwerp van politieke discussie. Onder de huidige wetgeving (Wet doorstroming huurmarkt 2015) kunnen tijdelijke huurovereenkomsten niet worden verlengd zonder dat zij hun tijdelijke karakter verliezen: als partijen de huurovereenkomst willen verlengen dienen zij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan. Ook zit er een maximale duur aan tijdelijke verhuur: 2 jaar voor zelfstandige woonruimte en 5 jaar voor onzelfstandige woningen (kamers). Als het aan de Tweede Kamer ligt gaat dit binnenkort veranderen. De meeste partijen zijn geen voorstander van tijdelijke huurovereenkomsten, maar zien het als een noodzakelijk kwaad in de bestrijding van het woningtekort.

Amendement Woningwet: meer mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten?

In 2020 was in verband met de coronacrisis al een uitzondering gemaakt op het verbod om een tijdelijke huurovereenkomst te verlengen, met de Tijdelijke Wet verlenging tijdelijke huurcontracten. De Tweede Kamer heeft net voor de verkiezingen van 17 maart nu ook ingestemd met een amendement op de het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet’ waarin onder andere geregeld wordt dat een tijdelijk huurcontract voor zelfstandige woningen niet 2, maar 3 jaar mag gaan duren. Binnen die periode mag de huurovereenkomst volgens het amendement ook één keer verlengd worden. Dit geldt voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte, met dien verstande dat het totaal van de huurtermijnen niet langer dan 3 jaar voor zelfstandige woonruimtes en 5 jaar voor onzelfstandige woningen (kamers) mag zijn. Ook mogen verhuurders voortaan, als het aan de Tweede Kamer ligt, met de huurder een verplichte minimumhuurperiode van maximaal 1 jaar in de huurovereenkomst overeenkomen. Of deze wijzigingen wet worden, hangt ervan af of het voorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen.

Huurovereenkomsten

In onze webshop vindt u verschillende tijdelijke huurovereenkomsten:

Zodra meer bekend is over de inwerkingtreding van het amendement zullen wij deze huurovereenkomsten vanzelfsprekend actualiseren.