Openbare cessie en stille cessie

3 december 2020 Door: Ruben Groeneveld

Het is voor een schuldeiser mogelijk om een vordering op zijn schuldenaar te verkopen aan iemand anders. De overdracht van vorderingen gebeurt door middel van een zogenaamde openbare cessie of een stille cessie. Degene die de vordering overdraagt heet de cedent en degene die de vordering overneemt heet de cessionaris. Cessie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij ‘factoring’, het opkopen van bundels van vorderingen door incassobureaus. Cessie kan dus zowel openbaar als ‘stil’ geschieden. Hieronder leggen we het verschil uit.

Openbare cessie

Voor beide soorten van cessie is een akte vereist, oftewel een akte van cessie. Dit kan gebeuren door middel van een onderhandse akte of een authentieke akte. Bij de openbare cessie wordt aan de schuldenaar van de vordering medegedeeld dat de vordering wordt overgedragen, en hij het dus voortaan met een andere schuldeiser van doen heeft.

Stille cessie

Ook de stille cessie geschiedt dus bij een akte van cessie. Bij de stille cessie wordt echter geen mededeling gedaan aan de schuldenaar. De schuldenaar blijft dus (bevrijdend) betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser. Bij stille cessie moet de akte van cessie wel bij de Belastingdienst geregistreerd worden.

Voorbeeldaktes

In onze webshop vind u een akte voor beide soorten van cessie. Klik hier voor het akte voor openbare cessie. Klik hier voor de akte voor stille cessie.