Schuldbekentenis met betalingsregeling

16 augustus 2019 Door: Ruben Groeneveld

Indien u een debiteur heeft die uw vordering niet kan betalen, is het interessant om uw debiteur een schuldbekentenis met een betalingsregeling te laten ondertekenen. In dit document erkent uw debiteur het openstaande bedrag te zijn verschuldigd (de schuldbekentenis) en staan de afspraken over de betaling van deze schuld (de betalingsregeling). In deze blog leg ik uit waarop u bij het opstellen van een schuldbekentenis met betalingsregeling moet letten en wat de voordelen hiervan zijn.

Schuldbekentenis

Als iemand u een geldbedrag verschuldigd is, kunt u hem of haar een schuldbekentenis laten ondertekenen. Het voordeel hiervan is dat uw debiteur op een later moment het bestaan van en de hoogte van uw vordering niet meer kan betwisten. Partijen kunnen een schuldbekentenis zelf opstellen en ondertekenen. Hiervoor is geen notaris nodig. Wel is het van belang dat een schuldbekentenis waterdicht is.

Betalingsregeling

In een betalingsregeling legt u vast hoe en wanneer de schuld moet worden terugbetaald. Veelal wordt daarbij afgesproken dat de schuld in termijnen moet worden terugbetaald. Het is van belang dat u de hoogte van deze periodieke aflossingen vastlegt. Vermeld ook het rekeningnummer waarop het geld betaald moet worden.

Ook is het van belang dat de consequenties van wanbetaling in de schuldbekentenis worden opgenomen. Zorg dat bij wanbetaling de schuldbekentenis in stand blijft, maar de betalingsregeling per direct vervalt. Zo kunt u per direct en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, het nog openstaande bedrag opeisen voor de rechter (in een bodemprocedure).

Een voorbeeldbrief van een schuldbekentenis met een betalingsregeling vindt u hier. Meer tips over de betalingsregeling staan in deze blog.

Voordelen van een schuldbekentenis met betalingsregeling

Een schuldbekentenis met betalingsregeling heeft meerdere voordelen:

  • De schuldeiser hoeft niet naar de rechter. Dit scheelt tijd en geld.
  • Indien wel al een procedure was opgestart, kunt u deze opschorten totdat de schuldenaar de vordering volledig heeft betaald.
  • Mocht een schuldenaar de afspraken uit de betalingsregeling niet nakomen, dan kan de schuldeiser alsnog een juridische procedure opstarten of de procedure die was opgeschort voortzetten. De grondslag van de vordering van de schuldeiser zal dan de schuldbekentenis met betalingsregeling zijn.
  • Omdat de schuldenaar de vordering in de schuldbekentenis heeft erkend, kan hij de vordering (later) niet meer betwisten.
  • Veelal zal de schuldenaar in deze procedure geen verweer voeren zodat u snel een vonnis heeft, en uw geld uiteindelijk terugkrijgt.

Kwijting

Gebruikelijk is om overeen te komen dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen voor alles wat zijn van elkaar te vorderen mochten hebben ter zake de schuld. De kwijting wordt in dat geval na de laatste termijnbetaling van rechtswege verleend zodra de schuldenaar alles heeft afbetaald. Dit betekent dat u daar geen extra handeling voor hoeft te verrichten.

Een voorbeeld schuldbekentenis met betalingsregeling is hier te vinden in de webshop van Voorbeeldcontract.nl.

Incassoservice

Wil uw debiteur geen schuldbekentenis en betalingsregeling overeenkomen, dan kunnen onze gespecialiseerde incassoadvocaten het incassotraject voor u verzorgen. U kunt al vanaf € 69,- ex BTW gebruik maken van onze incassoservice.