Blog

Het verstrekken van precontractuele informatie (Tiketa-arrest)

23 maart 2023 Door: Cerena de Vries

In eerdere blogs zijn de precontractuele informatieverplichtingen al behandeld en de sancties...

Sancties niet-naleving van de precontractuele informatieverplichtingen

15 maart 2023 Door: Cerena de Vries

In een eerder blog zijn de precontractuele informatieverplichtingen bij consumentenkoop op...

Precontractuele informatie verplichtingen bij een consument op afstand

09 februari 2023 Door: Cerena de Vries

De rechter heeft het de afgelopen jaren druk gehad met het toetsen van contracten om te bepalen...

Energielabel C verplichting voor kantoren

30 november 2022 Door: Cerena de Vries

Let op: vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal het energielabel C hebben. Wanneer dit...

Hoe bescherm ik mijn merk?

23 november 2022 Door: Cerena de Vries

Wanneer u een merk registreert, heeft u een monopolie hierop: u bent eigenaar van de naam en/of...

Het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

25 oktober 2022 Door: Cerena de Vries

Met de totstandkoming van een interne markt binnen de grenzen van de Europese Unie kwam er ook...

Agentuur en distributie binnen EU Lidstaten

04 oktober 2022 Door: Cerena de Vries

In de praktijk worden soms agentuur- en distributieovereenkomsten met elkaar verward. Wat...

Internationaal en Europees recht in het nationale rechtsysteem

20 september 2022 Door: Cerena de Vries

Per augustus 2022 is er veel veranderd op het gebied van het arbeidsrecht, hier is in het vorig...

Wetswijziging Arbeidsrecht 1 Augustus 2022: wat moet u weten?

29 augustus 2022 Door: Cerena de Vries

De Nederlandse wetgeving is per 1 augustus aangepast op het gebied van het arbeidsrecht. Het...

Buma, Stemra en Sena: waarom betalen we hier aan?

24 mei 2022 Door: Cerena de Vries

Wanneer u aan uw werknemers of klanten muziek laat horen, moet u een vergoeding betalen aan de...

Naburige rechten en de muziekindustrie

24 mei 2022 Door: Cerena de Vries

In 1993 is de Nederlandse Wet op de Naburige Rechten (WNR) ingevoerd. Deze wet geeft rechten aan...

Royalty’s: wat zijn het?

10 mei 2022 Door: Cerena de Vries

In het vorige blog is kort gesproken over royalty’s. In dit blog wordt kort besproken wat het...

Platencontract: welke soorten zijn er?

26 april 2022 Door: Cerena de Vries

Er zijn meerdere soorten platencontracten. Wanneer men in de volksmond spreekt over een...

Valkuilen bij de verkoop van een bedrijfspand

20 april 2022 Door: Cerena de Vries

U wilt uw bedrijfspand verkopen op een verhitte markt. Dit lijkt eenvoudig en kan snel gaan,...

Zakelijke verkoop via een onlineplatform

22 maart 2022 Door: Cerena de Vries

Veel onlineondernemers verkopen hun producten niet alleen via een eigen webshop, maar ook via...

Aandelenoptierechten

04 februari 2022 Door: Cerena de Vries

In het eerdere blog over personeelsparticipatie is al kort de aandelenoptieregeling besproken....